Javni razpis za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2020

... Občina Škofja Loka razpisuje Javni razpis za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo, ki imajo stalno bivališče na območju občine Škofja Loka.

Prijavitelji so lahko javni zavodi, humanitarne organizacije in društva ter druge pravne osebe, ki so organizatorji ali izvajalci socialnih in zdravstvenih letovanj za otroke s stalnim bivališčem na območju občine Škofja Loka.

Rok za prijavo je 30. junij 2020.

Več o pogojih za prijavo najdete v besedilu razpisa in obrazcu za prijavo.


Foto k novici