Podpis pogodbe o sofinanciranju

... S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi smo posodobili javno komunalno infrastrukturo in nekaj objektov v naši KS priklopili na javno kanalizacijo.

Prejeli smo pogodbo o sofinanciranju, ki so nam jo z Ministrstva za okolje in prostor poslali za izvedbo operacije "Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sore".
Višina pridobljenih nepovratnih sredstev: 804.003,22 evrov.
Tine Radinja - župan občine Škofja Loka jo je z veseljem podpisal.


Foto k novici