JAVNI POZIV O RAZGRNITVI PODATKOV IN K PRIGLASITVI SPREMEMB PODATKOV V ZVEZI Z ODMERO NUSZ NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2021

... Občina Škofja Loka objavlja Javni poziv o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Škofja Loka za leto 2021.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka za leto 2021. Razgrnitev podatkov bo potekala od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko podatke za lastne nepremičnine preverijo po telefonu na številki 04 511 23 06, in sicer od 7. 12. do 18. 12. 2020, v času uradnih ur.

Zavezanci so Občini Škofja Loka dolžni sporočiti vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko do izteka javne razgrnitve, tj. do 31.12.2020, vloži na način:

s poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali
z vložitvijo v poštni nabiralnik Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka ali
po e-pošti na naslov nusz@skofjaloka.si
Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo v prilogi.


Foto k novici