Obnova komunalne infrastrukture Sv. Duh

Slika prometnega znaka Pozor, delo na cesti Cesta LC 401181 v naselju Sv. Duh

Investitor Občina Škofja Loka ima namen zgraditi komunalno infrastrukturo in rekonstruirati vozišče na območju lokalne ceste v naselju Sv. Duh.
Območje obdelave obsega lokalno cesto LC 401181 in del LC 401072, natančneje od priključka na regionalno cesto R2


Foto k novici