Poslednji pozdrav Škofji Loki

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Muzejsko društvo Škofja Loka in Občina Škofja Loka pripravljamo spominski večer Poslednji pozdrav Škofji Loki. Posvečen je Francetu Štuklu, ki je umrl konec lanskega leta. V okviru dogodka bo predstavljena knjiga strganke in postrganke, ki je izšla po avtorjevi smrti.

Dr. France Štukl je vse svoje življenje, razen nekaj najzgodnejših let, preživel v Škofji Loki in le-ta ga je za vedno zaznamovala. Z gotovostjo lahko trdimo tudi obratno: s svojim delovanjem je neminljiv pečat kraju na sotočju dveh Sor vtisnil tudi dr. Štukl – tako s svojo poklicno potjo kakor s prostočasnimi aktivnostmi, ki so se prepletale s predanostjo tisočletnemu mestu, njegovi zgodovini in Ločanom.

Častni občan Občine Škofja Loka (2014), prejemnik Aškerčevega priznanja za življenjsko delo (2012) in častni član Muzejskega društva Škofja Loka (2008) dr. France Štukl je bil izvrsten in iskriv pripovedovalec. Svoje zgodbe v loški govorici je vedno rad začinil z njemu lastno in prepoznavno hudomušnostjo. Bil je prava loška legenda in neizčrpna enciklopedija, svoje bogato vedenje pa je rad delil z drugimi, zapustil nam ga je v številnih prispevkih in monografijah.

Jeseni 2022 je dr. Štukl dopolnil 80 let in ob njegovem jubileju so Občina Škofja Loka, Zgodovinski arhiv Ljubljana – Enota Škofja Loka in Muzejsko društvo Škofja Loka pripravili izid njegove knjige loških zgodb z naslovom Strganke in postrganke. Njenega izida avtor žal ni dočakal.

Spominu na velikega Ločana se bomo poklonili v petek, 27. januarja 2023, ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki.

Na spominskem večeru bo možen nakup knjige.


Foto k novici