Javni razpis za sofinanciranje mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad za leto 2020

... Za sofinanciranje nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev– Jobstov sklad za leto 2020. Več informacij o razpisu, pogojih ter obrazec se nahajata v priponki.

Občina Škofja Loka bo v okviru razpisanih sredstev sofinancirala nadarjene mlade glasbenike in plesalce iz občine Škofja Loka v starosti do 26. let, ki imajo status učenca ali dijaka ali študenta glasbe ali plesa oziroma so v preteklem šolskem letu zaključili izobraževanje na glasbenem ali plesnem področju.

Sofinanciranje nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev zajema:

- šolnino za glasbene in plesne šole doma in v tujini,
- udeležbo na poletnih glasbenih šolah, tekmovanjih ali javnih nastopih,
- nakup inštrumenta.

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Javni razpis je odprt en mesec od dneva objave na spletni strani www.skofjaloka.si od 2. 9. 2020. Rok za oddajo prijave je tako 2. 10. 2020.
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ali osebno v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki bodo zadnji dan roka priporočene oddane na pošto.


Foto k novici