Začetek gradnje komunalne infrastrukture v naselju Sv. Duh

... Na delu območja naselja Sv. Duh so se začela gradbena dela: dopolnjujemo in posodabljamo javno komunalno infrastrukturo.

V delu naselja Sv. Duh nekateri objekti še vedno niso priključeni na javno kanalizacijo. Zato se bo na obravnavanem območju izvedla nova javna kanalizacija z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje.

Sočasno z gradnjo javne kanalizacije bomo obnovili tudi obstoječe vodovodno omrežje. Predvidena je obnova vodovoda vzdolž poteka gradnje kanalizacije z navezavo na obstoječi vodovod.

Izvedba nove fekalne kanalizacije bo v dimenzijah DN200 (premer cevi 200 mm) in DN400 (premer cevi 400 mm) v dolžini 790 m.

Izvedba novega meteornega kanala pa v dimenziji DN400 (premer cevi 400 mm) v dolžini 118 m. Obnova vodovoda pa bo izvedena v skupni dolžini 301 m.

Investicijo v celoti investira Občina Škofja Loka, vrednost investicije skupaj z DDV znaša 313.415 €, izvajalec gradnje pa je družba Euro Grad d. o. o.


Foto k novici