Občinski nagrajenci

... SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA sta prejela VALERIJA IN IVO ČARMAN za njuno izjemno plemenito, predano in srčno vseživljenjsko humanitarno delovanje in razdajanje s posebnim poudarkom na 20-letni akciji Miklavževega obiska in obdarovanja otrok s Hematoonkološkega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani).

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja je na sinočnji slavnostni akademiji ob občinskem prazniku podelil tudi občinska priznanja posameznicam, posameznikom in društvom, ki so izstopajoče prispevali k skupnemu dobremu v lokalnem okolju. V nadaljevanju navajamo vse letošnje občinske nagrajence in jim ob tej priložnosti iskreno čestitamo!

ČASTNI OBČAN OBČINE ŠKOFJA LOKA:

IVAN HAFNER (za njegov strokoven prispevek pri razvoju loškega gospodarstva, družbenih dejavnosti in mestne prenove ter za njegovo dolgoletno aktivno in predano delo na področju športa).

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STARA LOKA (za profesionalno, požrtvovalno in nesebično pomoč, aktivno strokovno delo z mladimi in dejavno sobivanje s skupnostjo v vseh dosedanjih 120 letih delovanja).

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA:

JANEZ KERMELJ (za pomemben prispevek h kulturnemu življenju kraja in skupnosti, predvsem pa za predano strokovno delo pri ohranjanju in ustvarjanju tamburaške glasbe v Retečah, ki je reteške tamburaške skupine uvrstilo v vrh tovrstnega glasbenega ustvarjanja v Sloveniji).
VALERIJA IN IVO ČARMAN (za njuno izjemno plemenito, predano in srčno vseživljenjsko humanitarno delovanje in razdajanje s posebnim poudarkom na 20-letni akciji Miklavževega obiska in obdarovanja otrok s Hematoonkološkega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani).

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA:

KLUB ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV – KŠŠ (za vse dejavnosti in aktivnosti, s katerimi že 40 let ohranja naše starodavno mesto živahno, kreativno in mlad/ostn/o).
URŠKA KOLENC (za pogumno in predano vodenje Društva Junaki 3. nadstropja, ki s pozitivno naravnanostjo in življenjskim optimizmom opogumlja in bodri otroke, obolele za rakom).
DR. BOJANA BEOVIĆ (za izjemno strokovno, pogumno in prizadevno vodenje strokovne skupine v vladnem kriznem štabu za boj proti epidemiji koronavirusa).


Foto k novici